Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm:  

Tin cải cách hành chính

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại Huyện Việt Yên khi giao dịch qua Internet?


Câu hỏi này đã hết thời hạn      Xem kết quả

Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm: