Lao Động TBXH

Thủ tục: Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin