Lao Động TBXH

Thủ tục: (LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin