Lao Động TBXH

Thủ tục: (LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin