Lao Động TBXH

Thủ tục: (LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Trường hợp mắc bệnh theo danh mục bệnh tật hoặc sinh con dị dạng dị tật)

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin